ADELE LEYHA 

Medium / kanalisering/reading 

 

 

 

 

   

 

 

 

KONTAKT MED "DEN ANDRE SIDEN"

 

Når familie og venner dør vil de følge med oss fra den andre siden. Ofte bekymrer de seg for oss og prøver å passe så godt de kan på oss. Problemet er imidlertid at det er vanskelig for dem å kommunisere med oss. Som medium kan jeg hjelpe deg å formidle kontakt med åndeverden eller "den andre siden". Denne kontakten kalles også for kanalisering.

 

I en avdødekontakt vil jeg ta kontakt med åndeverden og kommunisere med en avdød som ønsker å bruke meg som "talerør" akkurat der og da.

 

 

HVORDAN FOREGÅR EN AVDØDEKONTAKT?

 

En avdødekontakt foregår i to trinn; først gis informasjon om ånden, og deretter gir ånden beskjeder til deg.

 

Som medium vil jeg vite ingenting eller minst mulig på forhånd om de du har mistet. Jeg vil ikke ha ledende spørsmål underveis, da energiene flyter best når de får forløpe uforstyrret dimensjonene i mellom.

 

Når jeg kommuniserer for ånden som kommer på besøk, leverer jeg dennes informasjon om seg selv, sånn at du skal kunne skjønne hvem av dine kjente fra den andre siden dette er. Dette kalles å gi bevis. Når jeg gir deg bevis er det viktig at du bekrefter ting du gjenkjenner i form av et ja, for å styrke linken som gir informasjon fra den andre siden. I noen tilfeller kan det være at du ikke husker eller har kunnskap om den informasjonen som den avdøde gir, og da svarer du bare at du ikke vet eller kjenner til akkurat den opplysningen. Ofte kan du komme på ting underveis, slik at det gir mening etterpå. Noen ganger gir også åndeverden opplysninger /bevis som vi kan undersøke i etterkant, noe som faktisk er de beste bevisene for et liv etter døden.

 

Så fort du skjønner hvem i fra åndeverden som har kommet på besøk til deg, får den avdøde lov til å formidle sitt budskap og komme med beskjeder til deg. Jeg videreformidler aldri noen beskjeder før du har gjenkjent hvem som har kommet på besøk.

 

 

HVEM KAN DU FÅ KONTAKT MED?

 

De som kommer på besøk kan enten være et familiemedlem, en venn, eller noen andre som du har kjent i dette livet og som har gått over på den andre siden. Noen ganger kommer det bare en avdød, mens andre ganger kan det komme flere.

 

Savner du et kjæledyr som har dødd, kan også hjelperne i åndeverden finne på å ta med seg dine avdøde dyrevenner på besøk. Jeg snakker også med avdøde dyr, det er ikke noe problem for meg.

 

              

 

Hvis du gjerne vil ha kommunikasjon om et bestemt tema, kan det være at åndeverden bestemmer seg for å sende den ånden som er mest engasjert og har best kunnskap innenfor temaet du ønsker kommunikasjon om. Den ånden som kommer trenger ikke nødvendigvis å være sammenfallende med den ånden du har ønsket deg mest skal komme på besøk. 

 

Som medium påkaller jeg ingen, de som kommer gjennom fra den andre siden, kommer oss i møte av egen fri vilje. Derfor anbefaler jeg deg om å stille med et mest mulig åpent sinn før en avdødekontakt. Ikke lås deg til en bestem person, vær klar over at de er mange på den andre siden.

 

 

HVOR TIDLIG ETTER DØDEN INNTRAFF KAN MAN FÅ KONTAKT?

 

Dette varierer veldig, og har også sammenheng med dødsårsaken.

Gjenlevende trenger jo også tid til å erkjenne det som har skjedd. Det tar tid å bearbeide tap. Et møte gjennom et medium kan ikke på noe vis gi deg de du har mistet fysisk tilbake, selv om det kan formidle et møte på et sjelelig plan. En viktig første del av et sorgarbeid er å akseptere og erkjenne at de ikke kommer tilbake i sin fysiske form. De som har gått videre trenger også tid til å bearbeide forandringene som har skjedd og tilpasse seg en ny situasjon/ tilværelse.

 

Noen sjeler ønsker å kommunisere så snart de har gått over på den andre siden, og prøver å ta direkte kontakt med etterlatte på ulikt vis for å trøste de som er igjen ved å fortelle dem at de ikke trenger å bekymre seg for dem. De ønsker å formidle at de lever videre og slik fortsatt er en del av livet ditt selv om de ikke lenger er her i fysisk kropp. Deres forsøk på å ta direkte kontakt med pårørende blokkeres ofte av pårørendes egen sorg, tvil rundt opplevelser de måtte fornemme, noe som gjør det vanskelig å nå frem. Men det er ikke uvanlig, at man opplever "møter" på ulikt vis med en som nylig har passert over. Derfor kan det være til hjelp å ha et nøytralt medium som mellomledd.

 

Det er likevel opp til deg når du måtte ønske å forsøke å ta denne kontakten. Men det er viktig å huske at arbeidet mitt som medium handler om å hjelpe mennesker til å gå videre med livet sitt etter et tap, og ikke holde ånden som har gått videre tilbake på noe vis. Ett møte er som oftest nok til å få de bekreftelser vi trenger fra dem.

 

 

KAN JEG TA MED MEG EN VENN TIL AVDØDEKONTAKT?

 

Jeg anbefaler normalt ikke å ta med en venn til en time. Det har ved noen få tilfeller hendt at vennen får besøk istedet. For om noen i åndeverden trenger å komme igjennom, gjør de noen ganger det de kan for å få det til, om det endelig skulle by seg en mulighet.

 

 

Avdødekontakt

kan også gjøres

pr telefon

 

 For timeavtale ring eller send en sms til

tlf nr: 917 84 314

mellom kl 08 og 20 på hverdager

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM MEDIUMDEMONSTRASJONER

 

Vær oppmerksom på at det er forskjell på mediumdemonstrasjoner i offentlighet og private konsultasjoner. Private konsultasjoner vil alltid være mer dyptgående og personlige/ private og detaljerte enn offentlige mediumdemonstrasjoner.

 

 © COPYRIGHT

ADELE LEYHA 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyst på en tegning av  guiden din?? Klikk her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       HURTIGMENY

..........................

 

Healing

 

Om Adele

 

Etikk

 

Kurs

 

Kontakt

.........................