ADELE LEYHA

Medium & Healer

 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT ADELE LEYHA 2018

 

ER DU TRETT OG UOPPLAGT? HAR DU BEHOV FOR ENERGIPÅFYLL?

Hvorfor ikke forsøke litt healing for å øke din egen velvære.

 

 

 

HVA ER HEALING?

Healing bygger på en oppfatning om at tanker, følelser, sorg, indre spenninger og konflikter kan gi utslag som fysisk sykdom. Mennesket og dets totale livssituasjon ses i nær sammenheng.

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen.

Healing er egentlig en veldig gammel behandlingsform, og utøverne arbeider på ulike måter, og med noe ulikt teoretisk grunnlag. Felles er at de arbeider i og med det som antas å være klientens energifelt, og forsøker å fjerne såkalte blokkeringer ved overføring av energi, slik at klientens kropp kan helbrede seg selv.

 

 

ULIKE FORMER FOR HEALING, SAMT KURS

Jeg er også lærer og holder kurs i healing. De ulike healingformene som jeg benytter meg mest av er:

 

- Universell hvit tids healing

 

- Kirugisk healing

 

- Krystall healing

 

 

HVORDAN FOREGÅR EN HEALING?

Du sitter eller ligger (f.eks. i en stressless eller på vanlig stol). Etter en kort presentasjon av problemet, og litt informasjon om healing, finner du en behagelig stilling. Det er en fordel at du slapper godt av. Du kan lukke øyene, og bare gli inn i deg selv. Jo mindre du kjenner etter, jo mer vil du sannsynligvis sanse under healingen. Hva du sanser sier ikke så mye om hvorvidt du tar imot healing, eller om healingen har effekt. Noen mennesker har svært god kroppskontakt, og sanser energier og strømninger i kroppen under healing. Andre kjenner ingen ting, og andre der igjen blir mer sensitive etter hvert.

Som healer beveger jeg hendene i energifeltet omkring kroppen din. Jeg kjenner hvor det er blokkeringer og hvor du trenger energi, og holder hendene mine i dette området til det er "mettet". En healing varer som regel +/- 40 minutter, til jeg kjenner at du ikke lenger tar imot healing, at du er "mettet".

 

HVA ER FJERNHEALING OG HVORDAN FOREGÅR DET?

Ønsker du en healing av meg, men av ulike årsaker har du ikke anledning til å komme fysisk til meg? Jeg kan likevel utføre en healing på deg hvor enn du måtte befinne deg i geografisk. Healing er nemlig ikke bundet av tid og rom, og kan sendes over avstand med god effekt. Fjernhealing fungerer etter akkurat de samme prinsippene som nevnt over.

Vi avtaler tidspunktet for selve fjernhealingen over telefon. Jeg trengerfullt navn og fødselsdato for å ”koble” meg på deg, og noen stikkord om hva du vil ha hjelp til. Vi avtaler også tidspunkt og hvordan tilbakemeldingen til deg etterpå skal foregå.

Du setter deg ned og mottar healing energien fra meg, hvor enn du måtte være. Det er en fordel om du får sitte uforstyrret for andre den timen healingen sendes. Drikk gjerne et glass vann etter healingen, da dette er med på å rense kroppen din og øke ”energi oppryddingen” i kroppen.

 

HVILKE REAKSJONER KAN JEG FÅ ETTER EN HEALING?

De fleste opplever en umiddelbar ro i kroppen både fysisk og psykisk. Healere tilfører kun energi, og det er kroppens egne prosesser som arbeider etterpå. Du kan føle at du kommer mer på plass i deg selv, får mer kontakt med dine følelser, mer energi, og bedre søvn. Du kan også bli påfallende trett rett etter healingen. Du kan også føle deg helt mørbanket i kroppen dagen etter. Denne følelsen kan vare fra noen timer til 3 dager. Dette er tegn på at kroppen jobber for å løse opp blokkeringer. Det kan oppleves som en form for "kamp" i kroppen. Noen føler reaksjonene ubehagelige, men det er utelukkende positivt og helt normalt. Klarer du å akseptere reaksjonen, går prosessen lettere. Etter en slik reaksjon, kommer det som regel en bedring. Tålmodighet kreves.

Enkelte kan få en følelsesmessig reaksjon under healing, de kan for eksempel begynne å gråte uten at de riktig skjønner hvorfor. Dette er gjerne et uttrykk for at følelser som har lagt under overflaten flyter opp. Alle reaksjoner etter healing er et godt tegn, og tyder på prosess.

 

MÅ JEG TRO PÅ HEALING FOR AT DET SKAL VIRKE?

Nei, du trenger ikke tro på det for at det skal virke. Om du tenker etter så har verken småbarn eller dyr en egen tro på healing, og enda kan de med stor framgang ta imot healing. Man trenger heller ikke ha en spesiell religiøs tro. Man må imidlertid kunne sette av tid til å prøve healing for å kunne finne ut om det virker eller ikke.

 

 

HVOR MANGE HEALINGER MÅ JEG HA?

Vanligvis anbefaler jeg at du har mer enn 1 healing. Gjennomsnittlig anbefaler jeg 3 ganger. Noen kan også ha godt av en oppfølging igjen etter en stund. Antallet kan variere fra menneske til menneske. Akutte problemer slipper taket raskere enn langvarige helseproblemer. Det er heller ikke alle jeg kan hjelpe, og har du ikke hatt noen reaksjoner på behandlingen etter 2 ganger, velger jeg heller at vi avslutter healing konsultasjonene.

 

FÅR JEG GARANTI FOR BEHANDLINGENE?

Jeg kan ikke gi deg garanti for at du vil bli frisk. Behandling hos alternative behandlere er på klientens eget ansvar. Jeg stiller ingen diagnose. Det er legens oppgave, og jeg har ikke lov som healer å stille diagnose. Jeg oppfordrer alle mine klienter til å konsultere lege for sine problemer. Healing erstatter ikke medisinsk behandling, det er heller et supplement. Hvis du bruker foreskrevet medisin av din lege, så skal du ikke stoppe å ta disse. Det er viktig!

 

ØNSKER DU Å PRØVE HEALING?

 

For timeavtale ring eller send en sms til

tlf nr: 917 84 314

 

mellom kl 08 og 20 på hverdager